Beställ

Abonnemangsformer

1. Webbabonnemang (400 kr)
Skolans lärare kan hämta, titta på, eller skriva ut Veckans Nyheter via webben.

2. Webb- och e-postabonnemang (460 kr)
Utöver webbabonnemanget sker leverans till en eller två e-postadresser på kvällen innan första arbetsdagen i veckan.


Alla priser är per termin samt exklusive moms.

Inom 5 arbetsdagar från det att prenumerations­beställningen kommit in till oss skickar vi faktura och informationsblad.

Villkor

1) Prenumerationen är fortlöpande och förlängs terminsvis automatiskt vid varje terminsstart. Anmälan om uppehåll och avslut träder i kraft vid den pågående terminens slut, och ska ske 1 månad innan ny termin påbörjas.

2) Förlaget ansvarar inte för utebliven leverans vid ej anmäld adressändring eller vid fel i teknisk utrustning utanför förlagets kontroll.

3) I e-postabonnemanget ingår 1 utskick ca: 21:00 söndagar.

4) Alla prenumeranter har tillgång till alla nummer, via våra webbsidor.

Utgivningsplan för höstterminen 2019

Vecka: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50 och 51. Höstlov i vecka 44.

Beställningsformulär

En eventuell fakturaadress

Övrigt meddelande