Veckans Nyheter
Prenumerera
Exempel
Logga in

Rikstävlingen
Läs mer
Topplistorna

Lärarpärm i geografi
Läs mer

10 år av Veckans Nyheter:
Veckans Nyheter - Vår nutidsorientering
Utgivningsplan för vårterminen 2019.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 och 23. Påsklov i vecka 17.

Veckans Nyheter firar 20-årsjubileum under 2019.
Lärarpärm i geografi
Underlagskartor över världens alla länder

Vår lärarpärm i geografi är ett komplett och välritat referensverk med underlagskartor över världens alla länder.

Exempelsidor ur pärmen
Innehållsförteckning
Europa
Argentina
Frankrike


Materialet består av underlagskartor över Förenta Nationernas samtliga medlemsländer, samt översiktskartor över världen och de olika världsdelarna.

Skolan har fri kopieringsrätt på materialet som är samlat i en praktisk pärm.
Beställ här!