Veckans Nyheter
Prenumerera
Exempel
Logga in

Rikstävlingen
Läs mer
Topplistorna

Lärarpärm i geografi
Läs mer

10 år av Veckans Nyheter:
Veckans Nyheter - Vår nutidsorientering

Rikstävlingen utgår även under vårterminen 2018. Arbetet med Rikstävlingen fortsätter.

Grattis alla vinnare i höstterminens
Rikstävling 2012Läsåret 17/18 är det artonde läsåret för Veckans Nyheter.

Utgivningsplan för vårterminen 2018.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23. Påsklov i vecka 14.
Lärarpärm i geografi
Underlagskartor över världens alla länder

Vår lärarpärm i geografi är ett komplett och välritat referensverk med underlagskartor över världens alla länder.

Exempelsidor ur pärmen
Innehållsförteckning
Europa
Argentina
Frankrike


Materialet består av underlagskartor över Förenta Nationernas samtliga medlemsländer, samt översiktskartor över världen och de olika världsdelarna.

Skolan har fri kopieringsrätt på materialet som är samlat i en praktisk pärm.
Beställ här!