Veckans Nyheter
Prenumerera
Exempel
Logga in

Rikstävlingen
Läs mer
Topplistorna

Lärarpärm i geografi
Läs mer

10 år av Veckans Nyheter:
Vad ingår i en prenumeration?
Veckans Nyheter består av fyra-sex A4-sidor som utkommer under höstterminen 2013 med 17 nummer.

Version A
Innehåller 10 frågor som är anpassade för yngre elever, och därför inte är så krävande.

Version B
12 frågor som kräver mer och som främst riktar sig till äldre elever

Bakgrundsmaterial
En sida med kommentarer till frågorna. Fungerar som en trygghet för läraren och underlättar vidare diskussioner i klassen.

Extrauppgift
Blandade övningar. Oftast i samhällskunskap men även i historia, geografi och religion.

Det är fri kopieringsrätt för hela skolan.

Hur ofta kommer VN ut?
Antalet nummer per termin varierar mellan 17-20, detta berorende på om det är höst- eller vårtermin samt hur skolornas lov ser ut.

Utgivningsplan för höstterminen 2018.
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50 och 51. Höstlov i vecka 44.
Hur levereras Veckans Nyheter?
Det finns tre olika typer av abonnemang.

Webbabonnemang
Distribution via webben
Skolans lärare kan hämta, titta på, eller skriva ut Veckans Nyheter via webben. Ett användarnamn och ett lösenord används som identifiering.

Webb- och e-postabonnemang
Distribution med e-post
Leverans sker till en eller två e-postadresser på kvällen innan första arbetsdagen i veckan.

Webb- och faxabonnemang
Distribution med fax
Leverans sker till ett faxnummer på kvällen innan första arbetsdagen i veckan.

Extra trygghet
Oavsett vilken abonnemangstyp man väljer, ingår möjligheten att hämta Veckans Nyheter via webben. På det sättet behöver ingen skola missa något nummer av Veckans Nyheter. Alla nummer finns ju webben. Alltid!

Detta ger alla våra prenumeranter en grundtrygghet.

Priser