Veckans Nyheter
Prenumerera
Exempel
Logga in

Rikstävlingen
Läs mer
Topplistorna

Lärarpärm i geografi
Läs mer

10 år av Veckans Nyheter:
10 år av Veckans Nyheter

Vad är Veckans Nyheter?
Veckans Nyheter är en spegling av tidens aktuella händelser.

Detaljerad beskrivning

Hög och jämn kvalité samt ett lågt pris gör att många skolor i Sverige dagligen använder Veckans Nyheter.

Veckans Nyheter utvecklar elevens förmåga att ta del av inrikes- och utrikesnyheter.

Ambition
Förlagets ambition är att förena ren nyhetsinformation med historiska tillbakablickar och utdrag ur den pågående samhällsdebatten.

Klassdiskussioner
Innehållet möjliggör inte bara diskussion i klassen utan också underlag för vidare projekt och arbetsuppgifter.

Tål att jämföras
Jämför gärna VN med andra liknande produkter och ni kommer att upptäcka att Veckans Nyheter är ett väl genomarbetat och professionellt läromedel i samhällskunskap och nutidshistoria.

Utgivningsplan för vårterminen 2019.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 och 23. Påsklov i vecka 17.