Veckans Nyheter
Prenumerera
Exempel
Logga in

Rikstävlingen
Läs mer
Topplistorna

Lärarpärm i geografi
Läs mer

10 år av Veckans Nyheter:
Veckans Nyheters olika abonnemangsformer!
Under höstterminen 2018 utkommer 17 nr.
Alla priser är per termin samt exklusive moms.

Välj mellan tre olika abonnemangstyper.

1. Webbabonnemang (400 kr)
Skolans lärare kan hämta, titta på, eller skriva ut Veckans Nyheter via webben.

2. Webb- och e-postabonnemang (460 kr)
Utöver webbabonnemanget sker leverans till en eller två e-postadresser på kvällen innan första arbetsdagen i veckan.

3. Webb- och faxabonnemang (520 kr)
Utöver webbabonnemanget sker leverans till ett faxnummer på kvällen innan första arbetsdagen i veckan. Totalt görs 4 faxförsök med ungefär åtta timmars mellanrum.

Inom 5 arbetsdagar från det att prenumerations­beställningen kommit in till oss skickar vi faktura och informationsblad.

Villkor
1. Prenumerationen är fortlöpande och förlängs terminsvis automatiskt vid varje terminsstart. Anmälan om uppehåll och avslut träder i kraft vid den pågående terminens slut, och ska ske 1 månad innan ny termin påbörjas.
2. Förlaget ansvarar inte för utebliven leverans vid ej anmäld adressändring eller vid fel i teknisk utrustning utanför förlagets kontroll.
3. I faxabonnemanget ingår 4 faxförsök med 8 timmars mellanrum med början ca: 21:00 söndagar.
4. I e-postabonnemanget ingår 1 utskick ca: 21:00 söndagar.
5. Alla prenumeranter har tillgång till alla nummer, via våra webbsidor.

Utgivningsplan för höstterminen 2018.
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50 och 51. Höstlov i vecka 44.
Beställ Veckans Nyheter här!


Kundnummer
Skolans namn
Beställare
Gatuadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer
Faxnummer
E-post 1
E-post 2

En eventuell fakturaadress
Organisation
Kontaktperson
Adress
Postnummer
Ort
Telefonnummer
Faxnummer

Övrigt meddelande


Ja, jag godkänner samtidigt villkoren för prenumerationen här till vänster.