Veckans Nyheter
Prenumerera
Exempel
Logga in

Rikstävlingen
Läs mer
Topplistorna

Lärarpärm i geografi
Läs mer

10 år av Veckans Nyheter:
Om oss
Karin Förlag består av Thomas och Leena Eriksson. Tillsammans försöker vi skapa den bästa nutidsorienteringen för er på hög och mellanstadiet samt gymnasiet. Thomas Eriksson är numera pensionerad lärare och har arbetat som lärare i över 40 år.

Historik
Förlaget startade i början av 1998. Vår nutidsorientering, Veckans Nyheter, används i ett stort antal skolor i Sverige. Vi har dessutom hunnit genomföra 3 stora landsomfattande projekt i fler än 800 mellan- och högstadieskolor. Projekten har syftat till att lära både lärare och elever hur man använder nätet för informationsinhämtande.